Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (Khóa chết)" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể mô tả tình trạng deadlock của hệ thống – một trạng thái mà các tiến trình không thể tiến triển để hoàn thành các tác vụ của chúng, trình bày các phương pháp để ngăn chặn hoặc tránh deadlock,... Mời các bạn cùng tham khảo