Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Quản lý hệ thống file sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu hệ thống file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục, hiện thực file, quản lý các cluster chưa dùng, quản lý hệ thống file trên máy tính PC.