Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Main memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, hoán vị (Swapping), cấp phát bộ nhớ liên tục, phân đoạn (Segmentation), phân trang (Paging), cấu trúc bảng trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.