Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ sở, các kiểu địa chỉ nhớ, chuyển đổi địa chỉ nhớ, verlay và swapping, mô hình quản lý bộ nhớ đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.