Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ và tiến trình, hoán vị (swapping), cấp phát bộ nhớ kề nhau (Contigous allocation), phân trang (Paging), các cấu trúc bảng trang, phân đoạn (Segmentation), kết hợp phân trang và phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.