Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ ảo, cài đặt bộ nhớ ảo - demand paging, cài đặt bộ nhớ ảo - Page Replacement, vấn đề cấp phát Frames,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.