Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 1 - Lê Ngọc Sơn

Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 1" cung cấp cho người học các kiến thức: GNU general public license , nội dung của GNU GPL , phần mềm miễn phí, một số đặc điểm chính, một số ưu điểm của Linux, hạn chế của Linux,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.