Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 2 - Lê Ngọc Sơn

Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 2" do Lê Ngọc Sơn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn bị cài đặt hệ điều hành Linux, phương thức cài đặt, quá trình cài đặt, giới thiệu một số tiện ích của chương chình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.