Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 5 - Lê Ngọc Sơn

Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 5" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu vi, các mode làm việc, các lệnh khi ở command mode, các lệnh để lưu trữ file, các lệnh di chuyển trong command mode, di chuyển từ command mode sang edit mode,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.