Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 6 - Lê Ngọc Sơn

Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 6" cung cấp cho người học các nội dung: Các phần mềm trong linux, các tham số chính của rpm, truy vấn các gói đã cài, phụ thuộc khi cài phần mềm, xem thông số hệ thống, các bước cài đặt từ source,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.