Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 9 - Lê Ngọc Sơn (tt)

Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 9" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình boot Linux, boot loader (boot manager), kernel image và initrd, tiến trình init và file inittab, tiến trình rc.sysinit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.