Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 5: Mạng và Linux

Chương 5 trình bày một số nội dung liên quan đến mạng và Linux như: Tổng quan về mạng, thiết lập cấu hình mạng trong Linux, chia sẻ dữ liệu trong môi trường Linux, chia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - Windows. Mời các bạn cùng tham khảo.