Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chủ đề 2 hướng dẫn cài đặt Windows 2000 Server. Mục tiêu của phần này đầu tiên là giới thiệu khái niệm cơ bản địa chỉ mạng (IP Address), khái niệm mạng con, mô hình Workgroup và Domain. Tiếp theo là phần hướng dẫn chi tiết cài đặt mới Windows 2000 Server cũng như nâng cấp lên từ các phiên bản cũ hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.