Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về đảm bảo an toàn hệ thống. Mục tiêu của chương nầy nhằm hướng dẫn bạn chi tiết công tác quản lý tập tin và ổ đĩa, các tác vụ như phân chia ổ đĩa, sử dụng các hệ thống tập tin, dọn dẹp ổ đĩa, chống phân mãnh đĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.