Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems): Chương 1, 2, 3, 4 - TS. Vũ Đức Lung

Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) - Chương 1, 2, 3, 4 gồm có những nội dung chính sau đây: Tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc Hệ điều hành, quản lý tiến trình (Processes), định thời CPU. Mời các bạn cùng tham khảo.