Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems): Chương 5, 6, 7, 8 - TS. Vũ Đức Lung

Bài giảng Hệ điều hành (Operating Systems) - Chương 5, 6, 7, 8 gồm có những nội dung chính như: Đồng bộ và giải quyết tranh chấp (Process Synchronization), tắc nghẽn(Deadlock), quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.