Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 2 - Nguyễn Trí Thành

Chương 2 hướng dẫn người học các thao tác với hệ thống hệ điều hành như: Quá trình khởi động Linux, tắt máy và khởi động lại máy, khởi động vào chế độ đồ họa, lệnh xem ngày giờ hệ thống,...và một số thao tác khác, mời các bạn cùng tham khảo.