Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 4 - Nguyễn Trí Thành

Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux chương 4 trình bày về quản trị tiến trình. Chương này cung cấp cho người học những nội dung như: Khái niệm cơ bản về quản trị tiến trình, phân cấp trong Linux, điều khiển tiến trình, trạng thái tiến trình, các lệnh thao tác với tiến trình,...và một số nội dung khác.