Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 5 - Nguyễn Trí Thành

Chương 5 của bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý tài khoản người dùng. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Tài khoản người dùng, các file liên quan đến tài khoản, thêm người dùng, tạo tài khoản không sử dụng lệnh useradd,... Mời các bạn cùng tham khảo.