Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 6 - Nguyễn Trí Thành

Chương 6 trình bày các nội dung liên quan đến truyền thông và mạng Unix-Linux như: Trao đổi trong Linux, gửi thư điện tử, mode soạn, cấu hình card giao tiếp mạng, hệ thông tin mạng NIS, hệ thống file trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.