Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 8 - Nguyễn Trí Thành

Chương 8 của bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux trình bày về lập trình Shell. Trong chương này cung cấp cho người học một số nội dung như: Chương trình shell, trình soạn thảo văn bản trong Linux, các loại shell, các ký hiệu đặc biệt trong shell, sử dụng biến trong shell,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.