Bài giảng Hệ thống viễn thông - Hoàng Trọng Minh

Bài giảng Hệ thống viễn thông cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng của hệ thống truyền thông hiện nay, kiến trúc và các giải pháp hướng tới mạng NGN, các giải pháp công nghệ mạng viễn thông tiên tiến đang được triển khai và ứng dụng. Tham khảo để học tập hiệu quả hơn.