Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 - Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Chương 0" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của môn học, yêu cầu của môn học, nội dung chính, các bài tập nhóm và báo cáo nhóm cần hoàn thành đối với môn học kiến trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.