Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Hà Lê Hòa Trung (Hệ đào tạo từ xa)

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Máy tính - Các khái niệm và công nghệ"cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, bên dưới chương trình ứng dụng, bên trong máy tính, hiệu suất (Performance). Mời các bạn cùng tham khảo.