Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Máy tính – Các khái niệm và công nghệ

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Máy tính – Các khái niệm và công nghệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, bên dưới chương trình ứng dụng, bên trong máy tính, hiệu suất (Performance). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.