Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 do Nguyễn Kim Khánh biên soạn hướng đến trình bày các vấn đề máy tính và phân loại; kiến trúc máy tính; sự tiến hóa của máy tính. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.