Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc bộ lệnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, các phép tính, toán hạng, số có dấu và không dấu, biểu diễn lệnh, các phép tính Logic, các lệnh điều kiện và nhảy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.