Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, đĩa quang, thẻ nhớ, băng từ, hệ thống đĩa dự phòng RAID. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.