Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Số học máy tính - Nguyễn Kim Khánh

Mời các bạn cùng theo dõi Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Số học máy tính với các nội dung về biểu diễn số nguyên, phép cộng và phép trừ số nguyên, phép nhân, phép chia, số dấu phẩy động.