Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ xử lý trung tâm - Nguyễn Kim Khánh

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Chương 6: Bộ xử lý trung tâm với các nội dung về tổ chức của CPU, thiết kế đơn vị điều khiển, kỹ thuật đường ống lệnh, cấu trúc bộ xử lý tiên tiến, các kiến trúc song song mức lệnh.