Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Vũ Đức Lung

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức bộ xử lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ xử lý trung tâm, bộ thanh ghi, đường đi dữ liệu (Datapath), diễn tiến thi hành lệnh mã máy, bộ điều khiển, xử lý ngắt (Interrupt Handling),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.