Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Kiến trúc máy tính tiên tiến - Nguyễn Kim Khánh

Mời các bạn cùng theo dõi Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Kiến trúc máy tính tiên tiến với các nội dung như phân loại kiến trúc máy tính, đa xử lý bộ nhớ dùng chung, đa xử lý bộ nhớ phân tán, bộ xử lý đa lõi.