Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về vấn đề thu mua điện tử (E-Procurement). Trong chương này gồm có những nội dung chính sau: Thu mua điện tử là gì? Các động lực, rủi ro và ảnh hưởng, hiện thực, tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.