Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và bài tập lớn - GV. Hà Văn Sang

Khái quát về thuyết trình, phương pháp xây dựng bài thuyết trình, kỹ năng thuyết trình, khái quát về bài tập lớn, kỹ năng làm bài tập lớn là những nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng thuyết trình và bài tập lớn". Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.