Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 2 - Nguyễn Văn Thọ

Nội dung chính của Bài giảng Kỹ nghệ máy tính Chương 2 Hệ thống máy tính và các lớp trừa tượng nhằm trình bày về ứng dụng, giải thuật, ngôn ngữ lập trình, kiến trúc tập lệnh, vi kiến trúc, mạch điện tử và linh kiện.