Bài giảng Kỹ thuật số - Trần Thị Thúy Hà

Nhằm hỗ trợ hiệu quả quá trình học tập và giảng dạy dưới đây là Bài giảng Kỹ thuật số doTrần Thị Thúy Hà biên soạn nhằm giới thiệu một cách hệ thống các phần tử cơ bản trong các mạch điện tử số kết hợp với các mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về cổng điện tử số, các phương pháp phân tích và thiết kế mạch logic cơ bản. Bài giảng gồm 4 chương trình bày các nội dung chính như: Hệ đếm, cổng logic, mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo.