Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 5 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

Chương 5 Hệ thống thông tin quang, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này với những nội dung sau: Hệ thống thông tin quang số; Hệ thống thông tin quang tương tự; Kỹ thuật truyền dẫn đa kênh.