Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 0 - Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 0" do Phạm Hoàng Sơn biên soạn cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, các yêu cầu đối với sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.