Bài giảng Lắp ráp máy tính: Bài 1, 2, 3 - Hà Nguyên Long

Sau khi học xong bài giảng này, người học có thể kể tên được các dụng cụ và trang thiết bị cần thiết cho lắp ráp PC, trình bày được cách lựa chọn linh kiện; kể tên được các loại RAM thông dụng, các thông số kỹ thuật của RAM, trình bày được quy trình lắp RAM; kể tên được một số CPU đang thịnh hành, các thông số kỹ thuật của CPU, trình bày được quy trình lắp CPU.