Bài giảng Lắp ráp máy tính: Bài 6 - Hà Nguyên Long

Bài 6 có nội dung như sau: Các thông số của đĩa cứng, các loại đĩa cứng theo chuẩn giao diện, sơ đồ chân cắm dây tín hiệu, thiết lập jumpers cho ổ cứng IDE. Sau khi học xong bài này, người học có thể trình bày được các thông số của ổ đĩa cứng, quy trình lắp ổ đĩa cứng. Mời các bạn cùng tham khảo.