Bài giảng Lắp ráp máy tính: Bài 8 - Hà Nguyên Long

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng trình bày được quy trình lắp hoàn chỉnh bộ máy tính; phân biệt, lựa chọn được thiết bị, lắp được máy tính hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.