Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.1 - Nguyễn Quốc Sử

Chương 1.1 của bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính trình bày những nội dung tổng quan về phần cứng máy tính như: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, các thành phần phần cứng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.