Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.3 - Nguyễn Quốc Sử

Chương 1.3 trang bị cho người học những hiểu biết về bo mạch chủ trong máy tính. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm được: Công dụng của bo mạch chủ, các thành phần chính của bo mạch chủ, thông số kỹ thuật quan trọng, các công nghệ tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.