Bài giảng Lập trình hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy Anh

Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề miền tương trục, giải pháp phần mềm, giải pháp phần cứng, Semaphores, các bài toán đồng bộ hóa cổ điển, Monitors. Mời các bạn cùng tham khảo.