Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Thiết kế mô hình MVC - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Thiết kế mô hình MVC" gồm: mô hình MVC tổng quan, mô hình MVC cải tiến, ví dụ, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.