Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 12 - TS. Hà Quốc Trung

Chương 12 Tự động hóa các thao tác thuộc bài giảng "Linux và phần mềm mã nguồn mở", nội dung trong chương này trình bày về: cơ chế tự động hóa, nhập các thông số crond, các trường trong tệp crontab, hiển thị và xóa các thông tin cấu hình của crond,...