Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 3 - TS. Hà Quốc Trung

Chương 3 Hệ thống tệp Linux thuộc bài giảng "Linux và phần mềm mã nguồn mở", nội dung trong chương này trình bày về: khái niệm về hệ thống tệp logic, các thao tác với thư mục, các thao tác với tệp, inode.