Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

Chương 5 Quản lý tiến trình thuộc bài giảng "Linux và phần mềm mã nguồn mở", nội dung trong chương này trình bày về: các kiểu tiến trình, trạng thái của tiến trình, các kiểu thực thi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.