Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 9 - TS. Hà Quốc Trung

Chương 9 Quản lý đĩa và hệ thống file thuộc bài giảng "Linux và phần mềm mã nguồn mở", nội dung trong chương này trình bày về: khái niệm đĩa-phân vùng và hệ thống tệp, quản lý đĩa, quản lý phân vùng, quản lý hệ thống tệp, quản lý hạn ngạnh.