Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1.2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Nối tiếp nội dung ở chương 1.1, bài giảng Lý thuyết thông tin - Chương 1.2: Các khái niệm căn bản cung cấp cho người học những kiến thức về đo thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.